Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1563) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 14630
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :15265
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :14195
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :4.4%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (Βάσεις 5 ετιας)