Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 13176
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :16771
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :9179
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :17.2%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :27.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 18 ετιας)