Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(158) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13023
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16771
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :9179
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :17.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :27.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 20 ετιας)