Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(159) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13678
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :14693
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12060
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :8.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)