Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(160) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12671
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16842
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8667
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :19.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :30%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) (Βάσεις 20 ετιας)