Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 12898
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :16842
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :8667
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :19.3%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :30%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) (Βάσεις 18 ετιας)