Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1601) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 7862
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :8600
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :7170
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :15.1%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :4.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (Βάσεις 5 ετιας)