Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 8757
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :9305
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :8010
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :11.7%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :2.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (Βάσεις 4 ετιας)