Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1602) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8715
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9305
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :8010
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :11.7%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :8.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (Βάσεις 5 ετιας)