Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 6809
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :8295
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :5725
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :27.8%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :1.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Βάσεις 4 ετιας)