Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1604) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 7002
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :8295
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :5725
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :27.8%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :6.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Βάσεις 5 ετιας)