Γραφική παράσταση των Βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1607) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 6735
Μέγιστη Βάση 5 ετίας :8430 | Ελάχιστη Βάση 5 ετίας :4643
Μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :61.5% | Μέγιστη % μείωση 5 ετίας :3%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Βάσεις 5 ετιας)