Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(161) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15677
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18805
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12738
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :33%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :9.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)