Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 14502
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :15241
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :13375
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :11.3%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :12.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 3 ετιας)