Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 14098
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :14505
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :13200
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :9.4%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 4 ετιας)