Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1615) ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 14022
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :14505
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :13200
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :9.4%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 5 ετιας)