Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10484
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :12554
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :8275
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :51.7%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :22.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) (Βάσεις 3 ετιας)