Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 12645
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :13679
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :11475
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :11.4%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :16.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 3 ετιας)