Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1618) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 12613
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :13679
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :11475
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :11.4%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :16.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 5 ετιας)