Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1619) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 9191
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9850
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :8800
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :10.4%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :4.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (Βάσεις 5 ετιας)