Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 9027
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :9381
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :8800
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :6.6%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :4.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (Βάσεις 4 ετιας)