Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 12346
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :16537
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :8368
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :20.2%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :29.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) (Βάσεις 19 ετιας)