Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(162) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12244
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16537
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8368
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :20.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :29.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)