Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1622) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 11538
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :12470
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :10002
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :13.2%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :0.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) (Βάσεις 5 ετιας)