Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1623) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8545
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9325
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :7400
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :23.4%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :5.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 5 ετιας)