Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1624) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 10511
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :10980
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :9905
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :7.4%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :0.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 5 ετιας)