Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1626) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 9253
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :12030
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :5111
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :59.6%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :3.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) (Βάσεις 5 ετιας)