Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1627) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 6674
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :8375
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :3975
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :85.3%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :25.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) (Βάσεις 5 ετιας)