Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 7385
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :8969
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :5800
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-35.3%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :35.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Βάσεις 2 ετιας)