Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1628) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8583
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9508
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :5800
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :61.3%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :35.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Βάσεις 5 ετιας)