Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 14881
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :15854
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :13800
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :8.6%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :13%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Βάσεις 3 ετιας)