Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1629) ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 14668
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :15854
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :13800
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :8.6%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :13%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Βάσεις 5 ετιας)