Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 14827
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :15854
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :13800
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-13%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :13%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Βάσεις 2 ετιας)