Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(163) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13816
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15020
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12614
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :10.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :7.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)