Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(163) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 15604
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :17040
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :12775
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :19.5%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :17.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 7 ετιας)