Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1630) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 13554
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :14820
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :10770
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :27.5%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :5.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Βάσεις 5 ετιας)