Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1632) ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 7317
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :8880
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :6090
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :38.8%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :7.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) (Βάσεις 5 ετιας)