Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1633) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8014
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9470
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :4850
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :85.1%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :37.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) (Βάσεις 5 ετιας)