Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 10169
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :11063
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :9275
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-16.2%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :16.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 2 ετιας)