Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1634) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 10334
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :11063
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :9275
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :12.2%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :16.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 5 ετιας)