Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1635) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 12456
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :13230
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :11675
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :7.8%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :11.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 5 ετιας)