Γραφική παράσταση των Βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1635) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 12456
Μέγιστη Βάση 5 ετίας :13230 | Ελάχιστη Βάση 5 ετίας :11675
Μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :7.8% | Μέγιστη % μείωση 5 ετίας :11.8%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 5 ετιας)