Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1635) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 14041
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :15255
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :12440
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :18.2%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :7.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 5 ετιας)