Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 15894
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :18585
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :11966
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :11.9%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :19.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 17 ετιας)