Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 15834
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18585
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :11966
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :11.9%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :19.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 18 ετιας)