Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(164) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15723
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18585
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11966
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :11.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :19.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)