Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(165) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13797
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15073
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12141
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :8.6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :6.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)