Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 9886
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11398
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :8500
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :14.8%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :25.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 3 ετιας)