Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 14060
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :14200
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :13920
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :2%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 2 ετιας)