Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10267
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11963
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :9175
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :5.3%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :23.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) (Βάσεις 3 ετιας)