Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1654) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 7332
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :8150
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :6257
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :11.5%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :5.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 5 ετιας)