Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 7237
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :8150
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :6257
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :11.5%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :7.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 4 ετιας)