Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1656) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 6759
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :8350
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :4600
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :70.8%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :2.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (Βάσεις 5 ετιας)