Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 8218
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :9360
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :7075
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-24.4%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :24.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 2 ετιας)