Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 8525
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :9360
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :7075
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :29.2%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :24.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 3 ετιας)