Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1657) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 11106
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :12950
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :8890
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :18.1%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :7.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 5 ετιας)