Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1659) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 9229
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9800
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :8750
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :5.8%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 5 ετιας)