Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 9086
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :9315
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :8750
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :5.8%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 4 ετιας)