Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1659) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 15016
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :16485
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :12815
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :15.4%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :4.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 5 ετιας)