Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(166) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13913
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17403
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :9994
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :16.6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :26.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)