Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(167) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11038
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :13301
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :7750
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :11.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :22%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Βάσεις 20 ετιας)