Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(169) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 11126
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :12841 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :8250
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :15.3% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :19%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 14 ετιας)