Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(169) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11448
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :12966
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8250
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :15.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :19%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 20 ετιας)