Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
Μέσος Ορος 17 ετίας : 17448
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :18204
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :16085
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :3.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ (Βάσεις 17 ετιας)