Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
Μέσος Ορος 18 ετίας : 17456
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18204
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :16085
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :3.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ (Βάσεις 18 ετιας)