Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(170) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17445
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18204
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :16085
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :4.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :3.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ (Βάσεις 20 ετιας)