Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(171) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17380
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18205
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15035
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :8.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :3.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ (Βάσεις 20 ετιας)