Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
Μέσος Ορος 18 ετίας : 17352
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18205
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :15035
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :8.2%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :2.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ (Βάσεις 18 ετιας)