Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 17361
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :18197
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :15506
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :4.8%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :3.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 17 ετιας)