Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(172) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 17373
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18197
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :15506
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :4.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :4.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)