Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(176) ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 14555
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15796
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12267
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :4.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :7.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)