Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(177) ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13489
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15143
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :10150
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :9.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :13%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)