Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(178) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15770
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17601
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13203
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :11.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :18.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 20 ετιας)